INFORMACIÓ IMPORTANT

PELS CURSOS ANUALS

 • Curs anual: es cobrarà import total en el moment de la inscripció.
 • Curs anual fraccionat es cobrarà en tres parts:

1er període: en el moment de la inscripció

2n període - 15/12/2021

3r període – 15/03/2022

PELS CURSOS PER PERÍODES

 • Pagament: es cobrarà import total dels períodes triats en el moment de la inscripció i no es reservarà plaça a altres períodes si no es fa el corresponent pagament.

 

Cada curs disposa d’unes places limitades que es cobriran per ordre d’inscripció. En el cas de no fer el curs anual, no es reserva la plaça per a posteriors períodes sense pagament previ de la quota.

L’organització es reserva el dret d’anul·lar una activitat si no hi un nombre mínim d’inscrits.

El pagament del curs suposa un compromís ferm, excepcionalment i 15 dies abans del pagament del període del curs escollit, es pot enviar un correu a info@espaiblau.cat amb el motiu: cancel·lació del curs.  El centre aplicarà 3,5€ de despeses de devolució de rebut (en cas que aquest ja s’hagués domiciliat).

Un cop iniciat el curs o l’activitat, es retornarà l’import de la part proporcional restant, sempre que sigui una causa mèdica de llarga durada o d’altre tipus i que estigui justificada, que impossibiliti la realització de l’activitat.  La causa s’haurà de comunicar sempre a l’inici del període de no assistència.

Llistat de serveis

CURS A - 1ER PERÍODE DEL 4/10/21-20/12/21- PILATES DT 10.30H
Hi ha 4 places disponibles de 13
Comprar
 • 88,55 €
CURS A - 2ON PERÍODE DEL 10/1/22-26/3/22 - PILATES DT 10.30H
Hi ha 9 places disponibles de 13
Comprar
 • 88,55 €
CURS A - 3ER PERÍODE DEL 28/3/22-20/6/22 - PILATES DT 10.30H
Hi ha 9 places disponibles de 13
Comprar
 • 88,55 €
CURS B - 1ER PERÍODE DEL 4/10/21-20/12/21- PILATES DJ 10.30H
Hi ha 3 places disponibles de 13
Comprar
 • 88,55 €
CURS B - 2ON PERÍODE DEL 10/1/22-26/3/22 - PILATES DJ 10.30H
Hi ha 10 places disponibles de 13
Comprar
 • 88,55 €
CURS B - 3ER PERÍODE DEL 28/3/22-20/6/22 - PILATES DJ 10.30H
Hi ha 10 places disponibles de 13
Comprar
 • 88,55 €
CURS C - 1ER PERÍODE DEL 4/10/21-20/12/21- PILATES DT 15.10H
Hi ha 7 places disponibles de 13
Comprar
 • 88,55 €
CURS C - 2ON PERÍODE DEL 10/1/22-26/3/22 - PILATES DT 15.10H
Hi ha 8 places disponibles de 13
Comprar
 • 88,55 €
CURS C - 3ER PERÍODE DEL 28/3/22-20/6/22 - PILATES DT 15.10H
Hi ha 8 places disponibles de 13
Comprar
 • 88,55 €
CURS D - 1ER PERÍODE DEL 4/10/21-20/12/21- PILATES DJ 15.10H
Hi ha 7 places disponibles de 13
Comprar
 • 88,55 €
CURS D - 2ON PERÍODE DEL 10/1/22-26/3/22 - PILATES DJ 15.10H
Hi ha 7 places disponibles de 13
Comprar
 • 88,55 €
CURS D -3ER PERÍODE DEL 28/3/22-20/6/22 - PILATES DJ 15.10H
Hi ha 7 places disponibles de 13
Comprar
 • 88,55 €
CURS E- 1ER PERÍODE DEL 4/10/21-20/12/21- PILATES DT 18.00H
Hi ha 2 places disponibles de 13
Comprar
 • 88,55 €
CURS E - 2ON PERÍODE DEL 10/1/22-26/3/22 - PILATES DT 18.00H
Hi ha 6 places disponibles de 13
Comprar
 • 88,55 €
CURS E - 3ER PERÍODE DEL 28/3/22-20/6/22 - PILATES DT 18.00H
Hi ha 6 places disponibles de 13
Comprar
 • 88,55 €
CURS F - 2ON PERÍODE DEL 10/1/22-26/3/22- PILATES DJ 18.00H
Hi ha 5 places disponibles de 13
Comprar
 • 88,55 €
CURS F - 3ER PERÍODE DEL 28/3/22-20/6/22- PILATES DJ 18.00H
Hi ha 5 places disponibles de 13
Comprar
 • 88,55 €
CURS F- 1ER PERÍODE DEL 4/10/21-20/12/21- PILATES DJ 18.00H
Hi ha 4 places disponibles de 13
Comprar
 • 88,55 €
CURS G- 1ER PERÍODE DEL 4/10/21-20/12/21- PILATES DT 19.00H
No hi ha places disponibles
Comprar
 • 88,55 €
CURS G- 2ON PERÍODE DEL 10/1/22-26/3/22 - PILATES DT 19.00H
Hi ha una plaça disponible de 13
Comprar
 • 88,55 €
CURS G- 3ER PERÍODE DEL 28/3/22-20/6/22 - PILATES DT 19.00H
Hi ha una plaça disponible de 13
Comprar
 • 88,55 €
CURS H- 1ER PERÍODE DEL 4/10/21-20/12/21- PILATES DJ 19.00H
Hi ha 2 places disponibles de 13
Comprar
 • 88,55 €
CURS H- 2ON PERÍODE DEL 10/1/22-26/3/22 - PILATES DJ 19.00H
Hi ha 3 places disponibles de 13
Comprar
 • 88,55 €
CURS H- 3ER PERÍODE DEL 28/3/22-20/6/22 - PILATES DJ 19.00H
Hi ha 3 places disponibles de 13
Comprar
 • 88,55 €
INSCRIPCIÓ ANUAL - B PILATES DJ DE 10:30 A 11:30
Hi ha 3 places disponibles de 13
Comprar
 • 256,80 €
INSCRIPCIÓ ANUAL - A PILATES DT DE 10,30 A 11,30
Hi ha 4 places disponibles de 13
Comprar
 • 256,80 €
INSCRIPCIÓ ANUAL - C PILATES DT DE 15,10 A 16,10
Hi ha 7 places disponibles de 13
Comprar
 • 256,80 €
INSCRIPCIÓ ANUAL - D PILATES DJ DE 15,10 A 16,10H
Hi ha 7 places disponibles de 13
Comprar
 • 256,80 €
INSCRIPCIÓ ANUAL . E PILATES DT 18H
Hi ha 2 places disponibles de 13
Comprar
 • 256,80 €
INSCRIPCIÓ ANUAL - F PILATES DJ DE 18 A 19
Hi ha 4 places disponibles de 13
Comprar
 • 256,80 €
INSCRIPCIÓ ANUAL - G PILATES DT DE 19 A 20
No hi ha places disponibles
Comprar
 • 256,80 €
INSCRIPCIÓ ANUAL - H PILATES DJ DE 20 A 21
Hi ha 2 places disponibles de 13
Comprar
 • 256,80 €