INFORMACIÓ IMPORTANT

PELS CURSOS ANUALS

 • Curs anual: es cobrarà import total en el moment de la inscripció.
 • Curs anual fraccionat es cobrarà en tres parts:

1er període: en el moment de la inscripció

2n període: 15/12/2021

3r període: 15/03/2022

PELS CURSOS PER PERÍODES

 • Pagament: es cobrarà import total dels períodes triats en el moment de la inscripció i no es reservarà plaça a altres períodes si no es fa el corresponent pagament.

 

Cada curs disposa d’unes places limitades que es cobriran per ordre d’inscripció. En el cas de no fer el curs anual, no es reserva la plaça per a posteriors períodes sense pagament previ de la quota.

L’organització es reserva el dret d’anul·lar una activitat si no hi un nombre mínim d’inscrits.

El pagament del curs suposa un compromís ferm, excepcionalment i 15 dies abans del pagament del període del curs escollit, es pot enviar un correu a info@espaiblau.cat amb el motiu: cancel·lació del curs.  El centre aplicarà 3,5€ de despeses de devolució de rebut (en cas que aquest ja s’hagués domiciliat).

Un cop iniciat el curs o l’activitat, es retornarà l’import de la part proporcional restant, sempre que sigui una causa mèdica de llarga durada o d’altre tipus i que estigui justificada, que impossibiliti la realització de l’activitat.  La causa s’haurà de comunicar sempre a l’inici del període de no assistència.

Llistat de serveis

CURS K - 1ER PERÍODE DEL 4/10/21-20/12/21 - NADONS DE 12 A 24 MESOS DV 16.15H
Hi ha 9 places disponibles de 9
Comprar
 • 76,99 €
CURS L - 1ER PERÍODE DEL 4/10/21-20/12/21 - NADONS DE 12 A 24 MESOS DV 17.15H
Hi ha 11 places disponibles de 11
Comprar
 • 76,99 €
CURS K - 2ON PERÍODE DEL 10/1/22-26/3/22-NADONS DE 12 A 24 MESOS- DV. DE 16.15 A 17H
Hi ha 10 places disponibles de 10
Comprar
 • 76,99 €
CURS K - 3ER PERÍODE DEL 28/3/22-20/6/22-NADONS DE 12 A 24 MESOS- DV. DE 16.15 A 17H
No hi ha places disponibles
Comprar
 • 76,99 €
CURS L - 2ON PERÍODE DEL 10/1/22-26/3/22-NADONS DE 12 A 24 MESOS- DV. DE 17.15 A 18H
Hi ha 10 places disponibles de 10
Comprar
 • 76,99 €
CURS L - 3ER PERÍODE DEL 28/3/22-20/6/22-NADONS DE 12 A 24 MESOS- DV. DE 17.15 A 18H
No hi ha places disponibles
Comprar
 • 76,99 €
INSCRIPCIÓ ANUAL - L DE 12 A 24 MESOS DV DE 17:15 A 18:00
No hi ha places disponibles
Comprar
 • 223,28 €
INSCRIPCIÓ ANUAL - K DE 12 A 24 MESOS DS 16:15 A 17:00H
No hi ha places disponibles
Comprar
 • 223,28 €