INFORMACIÓ IMPORTANT

PELS CURSOS ANUALS

  • Pagament de tot l’any: es cobrarà import total en el moment de la inscripció.
  • Pagament fraccionat: es cobraran els periodes a les següents dates.

1r període - en el moment de la inscripció.

2n període - 15/12/2021

3r període – 15/03/2022

PELS CURSOS PER PERÍODES

  • Pagament: es cobrarà import total en el moment de la inscripció.

 

Cada curs disposa d’unes places limitades que es cobriran per ordre d’inscripció. en el cas de no fer el curs anual, no es reserva la plaça per a posteriors períodes sense pagament previ de la quota.

L’organització es reserva el dret d’anul·lar una activitat si no hi un nombre mínim d’inscrits.

El pagament del curs suposa un compromís ferm, excepcionalment i 15 dies abans del pagament del període del curs escollit, es pot enviar un correu a info@espaiblau.cat amb el motiu: cancel·lació del curs.  El complex aplicarà 3,5€ de despeses de devolució de rebut (en cas que aquest ja hagués domiciliat).

Un cop iniciat el curs o l’activitat, es retornarà l’import de la part proporcional restant, sempre que sigui una causa mèdica de llarga durada o d’altre tipus i que estigui justificada, que impossibiliti la realització de l’activitat.  La causa s’haurà de comunicar sempre a l’inici del període de no assistència.

Llistat de serveis

CURS C - 1ER PERÍODE DEL 4/10/21-20/12/21 - NATACIÓ INFANTIL DE 7 A 8 DOFINS-DC. DE 17 A 17.45H
Hi ha 15 places disponibles de 15
Comprar
  • 76,99 €
CURS C - 2ON PERÍODE DEL 10/1/22-26/3/22 - NATACIÓ INFANTIL DE 7 A 8 ANYS DOFINS - DC. DE 17 A 17.45H
Hi ha 15 places disponibles de 15
Comprar
  • 76,99 €
CURS C - 3ER PERÍODE DEL 28/3/22-20/6/22 - NATACIÓ INFANTIL DE 7 A 8 ANYS DOFINS - DC. DE 17 A 17.45H
Hi ha 2 places disponibles de 15
Comprar
  • 76,99 €
INSCRIPCIÓ ANUAL - 7-8 DOFINS C DC. DE 17 A 17.45H
Hi ha 2 places disponibles de 15
Comprar
  • 223,28 €